FOTO REPORTAŻ w kościele i na sali

- album z 50 zdjęciami (format 13x18) lub fotoksiążka;
- CD z plikami wszystkich zdjęć.

Zdjęcia studyjne
- 1 ujęcie (2 zdjęcia formatu 15x21);
- minimum 10 ujęć.